Vandpleje

Vandpleje GruppenHelsinge & Omegns Sportsfiskerforening har en gruppe medlemmer, der i tæt samarbejde med Gribskov kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua arbejder med de vandløb, som findes i foreningens opland – dog primært i Gribskov kommune.


Arbejdet består i gennemgang af vandløbene med henblik på udpegning af steder, hvor


  •   der kan/bør etableres gydebanker
  •   der kan/bør udlægges skjulesten
  •   der kan/bør ske restaurering af vandløbet


Medlemmerne medvirker ved:


  •    restaurering af vandløb og etablering af gydebanker
  •    registrering af gydebanker
  •    el-fiskeri af forud udpegede strækninger
  •    yngeludsætninger


Gruppen deltager aktivt i arbejdet for ”Fishing Zealand”

Højbro Å


2009 – skjulesten udlagt

2010 – elfisket – mindre godt resultat

2011 - elfisket

Højbro Å - Sommerhus omr.


2008 – gydebanke etableret

2009 – elfisket  - positivt resultat

2010 – elfisket – positivt resultat

Højbro Å - Stokkebrovej


2010 – elfisket – fantastisk resultat

2012 – el-fisket – ingen fisk

Højbro Å - Møngevej


2008 – Gydebanker etableret og skjulesten udlagt

2009 – elfisket – dårligt resultat

2010 – elfisket – herunder nogle store havørred

2012 – elfisket – ingen fisk

Højbro Å - Åmosevejen


2008 – gydebanker etableret og skjulesten udlagt

2009 – elfisket – ingen fisk – stor sandvandring

2012 – 13000 styk yngel udsat

Tobro Å - forlængelse af Højbro Å - Valbyvej


2008 – gydebanker etableret – skjulesten udlagt

2009 – elfisket  -  godt resultat

2010 – elfisket – fantastisk resultat

2012 – elfisket – godt resultat

Tobro Å - Forlængelse af Højbro Å - Valby Hegn


2010 – elfisket overraskende godt resultat

2012 – el fisket – lav vandstand – få fisk

Maglemose Å,(Sideløb til Søborg Kanal)


2009 – elfisket – overraskende godt resultat

2011 – gennemgang viser mange naturlige gydebanker og skjulesten

2012 – elfisket – mindre godt resultat

Privat vandløb v/. Saltrup - sideløb til Søborg Kanal


2010 gydebanker etableret og skjulesten udlagt

2011 – elfisket – konstateret bækørred – yngel udsat

2012 - yngel udsat     

Lopholmrenden v/. Græsted - sideløb til Søborg Kanal


2012 – mange naturlige gydebanker – ny gydebanker etableret, skjulesten udlagt – genopretning ved vejoverkørsel.

2013 – skjulesten udlagt